UiO

***Påmeldingen åpner onsdag 2. september kl. 08:00***

Påmelding

Ved påmelding velger læreren tid for besøket samt aktivitet.
Det er tre besøkspuljer hver dag, og alle tre starter med et åpningsshow.
Siden det er begrenset kapasitet, bør du melde på klassen så raskt som mulig for å få ønsket pulje og aktivitet.

Dager og puljer

Onsdag 23. september 2020:

Pulje 1: 09:15 – 12:45 (Åpningsshow – Temaforelesning – Workshop – Lunsj)
Pulje 2: 10:15 – 13:30 (Åpningsshow – Temaforelesning – Lunsj – Workshop)
Pulje 3: 11:15 – 14:30 (Åpningsshow – Lunsj – Temaforelesning – Workshop)

Torsdag 24. september 2020:

Pulje 1: 09:15 – 12:45 (Åpningsshow – Temaforelesning – Workshop – Lunsj)
Pulje 2: 10:15 – 13:30 (Åpningsshow – Temaforelesning – Lunsj – Workshop)
Pulje 3: 11:15 – 14:30 (Åpningsshow – Lunsj – Temaforelesning – Workshop)

Arrangementet er gratis. Vi spanderer lunsj.