Påmelding UngForsk NMBU 2020

Velkommen til påmelding til Ungforsk ved NMBU.

Ansvarlig faglærer melder på en eller flere grupper på ønsket dato og aktivitet. Merk at dersom du skal melde på flere grupper må du melde på hver gruppe separat. Se her for mer informasjon om aktivitetene.

Dere får:

  • Et åpningsshow
  • En aktivitet
  • Opplegg for forarbeid eller etterarbeid tilknyttet aktiviteten

Plassbegrensing
Det er begrenset antall plasser på de ulike aktivitetene. På aktivitet 1 og 4 kan dere melde på mindre grupper, mens aktivitet 2 og 3 krever at hele klassen velger denne aktiviteten. Faglærer må være med klassen under aktiviteten.

Tildeling av plass
Vi tildeler plass i to runder. I første omgang blir 10. klasse og VG1 prioritert. I andre runde vil vi åpne for deltakelse fra VG2 og VG3.

Du får en påmeldingsbekreftelse på e-post med plass og program for klassen din.

*** Påmeldingen er nå åpen og den er bindende.***

Onsdag 23. september

Påmelding Aktivitet 1: Cerebrum Escape

Påmelding Aktivitet 2: Ås-sted Ås

Påmelding Aktivitet 3: Fremtidsfrø

Påmelding Aktivitet 4: Livets Spill

Torsdag 24. september

Påmelding Aktivitet 1: Cerebrum Escape

Påmelding Aktivitet 2: Ås-sted Ås

Påmelding Aktivitet 3: Fremtidsfrø

Påmelding Aktivitet 4: Livets Spill