Påmeldingen har åpnet.

Slik melder du klassen på Ungforsk ved NMBU

  • Læreren ved den enkelte skole melder på klassen/gruppen elever som skal være med
  • Ved påmelding velger læreren tid for besøket og aktivitet i aktivitetslisten nedenfor
  • Det er to besøkspuljer hver dag, og begge starter med vitenshow

Du kan velge mellom følgende dag og aktivitet:

Tirsdag 24. september 2019
Pulje 1: Kl. 09.15 – 12.00 (Vitenshow – aktivitet – lunsj)
Pulje 2: Kl. 10.45 – 13.30 (Vitenshow – lunsj – aktivitet)

Onsdag 25. september 2019:
Pulje 1: Kl. 09.15 – 12.00 (Vitenshow – aktivitet – lunsj)
Pulje 2: Kl. 10.45 – 13.30 (Vitenshow – lunsj – aktivitet)

Møt opp senest 15 minutter før oppstart av Vitenshow. Du må registrere din klasse ved ankomst.

Arrangementet er gratis. Vi spanderer lunsj. Lunsj serveres mellom 11:30–12:00, uavhengig av oppstartstidspunkt.

Ansvarlig faglærer melder på en skoleklasse på 1 av 5 ulike aktiviteter, som alle foregår på Campus Ås. Oppstarttidspunktene man kan velge mellom er kl. 09.15 og 10.45. Arrangementet varer i ca. 3 timer, inkludert lunsj.

NB! Meld på én gruppe på inntil 30 elever (en skoleklasse) av gangen. Dersom du ønsker å melde på flere grupper må du melde på hver gruppe separat. Vi beklager ulempene det måtte medføre.

Vi tar utgangspunkt i at en klasse følge samme løp hele dagen, dersom dere ønsker å dele opp klassen, vennligst ta kontakt med oss per telefon eller e-post. Elevene skal alltid være i følge med en lærer.

Når NMBU har mottatt påmeldinger fra alle skoleklasser vil vi sende deg en epost som bekrefter plass og hvilken løype din klasse skal følge. Dette gjøres løpet av uke 38. 

Påmeldingen er bindende.

Siden det er begrenset kapasitet (maks. 150 elever pr. pulje), bør en melde på klassen så raskt som mulig for å få ønsket aktivitet.

Ved spørsmål angående påmelding;                                                                                                                                                                    kontakt Silje Kjenseth-Wynter på epost: silje.kjenseth-wynter@nmbu.no eller telefon 93 88 27 20.

Vitenshow

Vitenparken er et grønt Vitensenter og tilbyr naturligvis også et grønt Vitenshow. Et show med et bakteppe av bærekraft, mat, klima, miljø og biovitenskap. Vitenshowet holdes av Per-Olav Skjervold som er direktør ved Vitenparken og Kathrine Frey Frøslie som har forskningsbakgrunn fra bl.a. Rikshospitalet, nå ansatt ved NMBU.

Aktiviteter og påmelding

Du kan velge blant aktivitetene listet opp nedenfor. Trykk på de ulike aktivitetene for å mer info. Under hver aktivitet kan du trykke på ønsket tidspunkt for å melde deg på Ungforsk 2019.

Grønn koding for en grønnere fremtid

Hvis vi skal skape en grønnere fremtid der vi kan lage mer mat for mindre ressurser, kan sensorer og programmerte prosesser spille en viktig rolle. I denne workshopen får du bruke Micro: bit og ulike sensorer, vannpumper, LED-lys m.m for å automatisere matvareproduksjon. Kanskje du får en idé som kan bli det neste store?

24. september: 09:15–12:00 10:45–13:30
25. september: 09:15–12:00 10:45–13:30

Vitenparken ansetter insekter ( – er de ekle eller hjelpsomme?)

Alle spiser vi mat, men det er sjelden vi tenker på den reisen maten har gjort før vi putter den i munnen. Underveis på reisen til ferdig produkt spiller naturen en stor rolle og insekter gjør det både lettere og vanskeligere å dyrke råvarene vi er avhengig av. Bli kjent med insekter som jobber gratis for at du skal få sunn mat på bordet..

24. september: 09:15–12:00 10:45–13:30
25. september: 09:15–12:00 10:45–13:30

CRISPR

Vi tar et dypdykk inn i våre geners verden. Å redigere det genetiske materiale til organismer vi omgås, har mennesker gjort siden vår tid som jegere og sankere. Men først i senere tid har de virkelig revolusjonerende vitenskapelige fremskrittene skjedd. Innen dagens bioteknologi er CRISPR det nye hotte. Det sies å være det største gjennombruddet siden DNA ble oppdaget. Men hva er det egentlig, og hvorfor er det så revolusjonerende i forhold til tidligere genmanipulering?

24. september: 09:15–12:00 10:45–13:30
25. september: 09:15–12:00 10:45–13:30

Smak, spis og sans

Tenk deg noe så hverdagslig som å spise og smake – en daglig aktivitet alle mennesker har til felles. Men her skal vi se nærmere på denne hverdagslige aktiviteten. Elevene blir bedre kjent med det vitenskapelige faget sensorikk.
Du utfordres til å teste sine individuelle erfaringer knyttet til mat og vil også lære mer om noen av de fysiologiske prosessene som vi mennesker har rundt smak og mat.

24. september: 09:15–12:00 10:45–13:30
25. september: 09:15–12:00 10:45–13:30

Se inn i det usynlige – aktiviteter i Vitenparkens utstilling

I utstillingen «Se inn i det usynlige», inviterer vi elevene til å dele vår fasinasjon for å se verden «med forskernes øyne». Utstillingen viser eksempler på vitenskapens ulike teknikker som gir oss kunnskap om det som ellers er usynlig for det menneskelige øye. Med bruk av visualiseringsteknologi kan du observere ekstreme forstørrelser, overvåkingsbilder fra satellitter og droner og bilder tatt med bølgelengder utenfor menneskets synsspekter.

24. september: 09:15–12:00 10:45–13:30
25. september: 09:15–12:00 10:45–13:30