NMBU

Program for UngForsk 2020 på NMBU

På Ungforsk NMBU kan du få oppleve realfag, teknologi og forskning på nært hold gjennom et spennende digitalt vitenshow og aktiviteter ledet av vitenpedagoger og studenter, alt fra ditt eget klassrom. Hele arrangementet tar inntil 3 timer pr. klasse.

Dagen begynner med LIVE show hvor Vitenparkens egen Joe tar dere med på en reise rundt på Campus. Bli med på flere av de ulike fakultetene og lær om hva det egentlig forskes på bak lukkede dører.

I showet vil dere også få hilse på NMBU- forsker Gaute Einevoll som forsker på hjernen. Elever vil få mulighet til å stille spørsmål, stemme underveis i showet og konkurrere mot hverandre. Altså et interaktivt og lærerikt Live show rett fra Campus Ås.

Etter en liten pause vil elvene gå videre til sine valgte aktiviteter. Alle aktivitetene foregår digitalt og varierer noe i form fra digitale escape room om hjernen (Cerebrum Escape) til bruk av bioteknologi for å løse kriminalsaker (Ås-sted Ås). Her utfordres hver elev enkeltvis og guides gjennom den digitale fortellingen via hint underveis. Dette vil oppleves som et digitalt spill/oppdrag forankret i vitenskapelig kunnskap.

Andre aktiviteter vil forgå på app og lærer vil få tilsendt fysiske elementer som elevene må bruke underveis i oppdraget sitt (Fremtidsfrø). Her vil lærer få tilgang til en lærerveiledning.

I den siste aktiviteten (Livets spill) vil elever spille med veiledning av en av Vitenparkens ansatte gjennom hele aktiviteten.

Førstemann til mølla!


Program for dagen

kl. 09 Innlogging for alle elever
kl. 09-10.00 Digitalt vitenshow med Joe
kl. 10.00-10.30 Pause
kl. 10.30- 11.30/12.00 Valgt aktivitet


Les mer om Forskershow og Aktivitetene her

Digitalt Forskershow med Joe

Følg det Digitale Live showet HER


Aktiviteter:

Aktivitet 1: Cerebrum Escape
Dette ”digitale Escape-rommet” inviterer elevene til å komme med kreative løsninger basert på kunnskap de gjør seg gjennom oppdraget der man blir bedre kjent med Hjernen .

Aktivitet 2: Ås-sted Ås
Bli med på en digital reise til Campus Ås-sted og bistå i etterforskningen av et forsvunnet kunstverk ved å bruke DNA som bevismateriale!

Aktivitet 3: Fremtidsfrø
En grafisk og interaktiv novelle om plantemangfold og genressurer.

Aktivitet 4: Livets spill
Kan du og elevene klare å programmere et retrospill fra bunnen av på bare 90 minutter? Dere får veiledning direkte fra studio på NMBU.