NMBU

Program for UngForsk 2021 på NMBU

På Ungforsk NMBU kan du få oppleve realfag, teknologi og forskning på nært hold gjennom et forrykende vitenshow og aktiviteter ledet av vitenpedagoger og studenter!

Vi setter i gang årets UngForsk med en skikkelig pangåpning.

Vitenparkens superformidler «Forsker-Frederic» digger vitenskap – han disker derfor opp med sine favoritteksperimenter for å spre entusiasmen. Artigere måte å lære om vitenskap og bærekraft på finnes ikke!

Etter en liten pause vil elvene gå videre til sine valgte aktiviteter. Alle aktivitetene foregår fysisk og vil bli ledet av en dyktig pedagog fra vitenparken.

OPPDATERING 13.09. kl. 09:30 – BEGGE DAGER ER FULLE


Program

08:30 Oppmøte pulje 1 10:00 Oppmøte pulje 2
09:00 Vitenshow 10:30 Vitenshow
10:00 Valgt aktivitet 11:30 Lunsj
11:30 Lunsj 12:00 Valgt aktivitet
12:00 Avslutning 13:30 Avslutning


Aktiviteter:

Aktivitet 1: Matsikkerhet – på lag med naturen

Alle spiser vi mat, men det er sjelden vi tenker på den reisen maten har gjort før vi putter den i munnen, eller hvilke faktorer som faktisk kan føre til at maten ikke dukker opp på tallerken. På matens reisen fra ingenting til ferdig produktnspiller også naturen en stor rolle, og insekter kan gjøre jobben både lettere og vanskeligere. Ikke minst i dagens verden hvor klimaendringenes ekstemvær og uforutsigbarhet setter naturen i ubalanse.

Bli kjent med insektene som jobber gratis for at du skal få sunn mat på bordet. Er de en del av en bærekraftig fremtid? Vi utfører forsøk med skadedyr og nyttedyr, lærer om samspill i naturen og forskningen som foregår på noen spesifikke utfordringer i matproduksjon. 

Aktivitet 2: CRISPR

Vi tar et dypdykk inn i våre geners verden.

Å redigere det genetiske materiale til organismer vi omgås, har mennesker gjort siden vår tid som jegere og sankere. Men først i senere tid har de virkelig revolusjonerende vitenskapelige fremskrittene skjedd. Innen dagens bioteknologi er CRISPR det nye hotte. Det sies å være det største gjennombruddet siden DNA ble oppdaget.

Men hva er det egentlig, og hvorfor er det så revolusjonerende i forhold til tidligere genmanipulering?

Vitenparken gir elevene en fin introduksjon innen tema før elevene virkelig får bryne seg på litt av oppdrag. Hvordan bruke CRISPR teknologi til å minske sult i verden? Hvilke mulige dilemmaer og avveginger vil man kunne stå ovenfor, og hvilke evt. konsekvenser vil kunne oppstå?  Elevene må selv presentere sine resultat og argumentere for valgene de har tatt.

Aktivitet 3: Programmering

FNs Bærekraftsmål gir oss et godt grunnlag for å jobbe med bærekraftige løsninger både i liten og stor skala. De 17 bærekraftsmålene er også knyttet til hverandre i større og mindre grad, og hvordan man jobber innen ett mål er både avhengig av og påvirkes av andre mål.

I dette opplegget skal dere få utforske sammenhengene mellom bærekraftsmålene og synliggjøre disse ved å programmere en liten selvkjørende ball, kalt en Sphero. Hvordan Spheroen beveger seg er det du som bestemmer, men klarer du å få den til å vise sammenhengene mellom bærekraftsmålene?