Livets Spill

Ved hjelp av MakeCode Arcade og veiledning fra en av Vitenparkens egne instruktører vil elevene lage sine egne spillfigurer og legge inn variabler, vilkår og løkker som en naturlig del av spillutviklingen.

Instruktøren vil delta på gjennomføring av aktiviteten via digital tilkobling og veilede gruppen i oppdraget ved hjelp av visuelle teknologiske redskap som f. eks green screen.

Hver gruppe som melder seg på vil når økten er over, sitte igjen med et spill de kan utvide og videreutvikle så mye de bare vil, enten på skolen eller på fritiden. En lekende og kunnskapsgivende inngang til programmering!

Programmeringen er blokkbasert og krever ingen forkunnskaper, verken hos læreren eller elevene.

Til denne aktiviteten blir det lagd etterarbeid