Kontakt NMBU

Kontakt Johan Berlin v/NMBU dersom du har spørsmål vedrørende Ungforsk i Ås.

E-post: johan_daniel.berlin@nmbu.no
Tlf: 67 23 02 11 eller 480 73 215

Ungforsk arrangeres i Vitenparkens lokaler som ligger i hjertet av Campus Ås.

Adresse: Fredrik A. Dahlsv 8, 1430 Ås