Kontakt Universitetet i Oslo

 

Prosjektansvarlig ved UiO: 
Anna Valberg
E-post: a.h.valberg@mn.uio.no
Tlf: 228 55 715

For spørsmål om faglig innhold knyttet til Trådløs kommunikasjon,
kontakt Veronica Danielsen, veronica.danielsen@fys.uio.no

For spørsmål om faglig innhold knyttet til Bærekraftig utvikling med fornybar energi,
kontakt Elina Melteig elina.melteig@kjemi.uio.no