Fremtidsfrø

En frøbåren plantesykdom har rammet flere av de store frøprodusentene i Europa. For å unngå å spre sykdommen til flere land kan vi i ikke lenger importere frø til Norge. Bli med forskningsassistenten Katja til forsøksgården der hun skal hjelpe bonden Jonas gjennom frøkrisen. Hvilke korn og grønnsaker burde de dyrke? Hvilke sorter har de egenskapene vi trenger for å produsere mat i en fremtid med klimaendringer, tap av biologisk mangfold og import-stopp?

Undervisningsopplegg

Fremtidsfrø er et engasjerende undervisningsopplegg som starter med et forarbeid på ca. 15-20 minutter i form av en digital, grafisk novelle. Selve opplegget består av tre parallelle undervisningløyper som enkelt settes opp på skolen, og tar elevene gjennom aspekter ved sortmangfold gjennom ulike framtidsscenarier. Her må elevene ta noen valg, det er ulike aktiviteter og oppgaver de må løse. Løypa tar ca. 90 minutter. Det følger også med forslag til etterarbeid, som kan gjøres med ulike arbeidsmåter og legges på et nivå som passer elevene.

Dere får:

  • Tilgang til digital grafisk novelle med innslag av video, lyd og spill.
  • Tilgang til appen “Parkappen” med 3 undervisningsløyper a’ 10 poster.
  • Tilsendt en kasse med utstyr og forklaring på hvordan opplegget settes opp og gjennomføres.
  • Forarbeid til Fremtidsfrø finner du HER
  • Forslag til etterarbeid.
Illustrasjon av: Raquel Marques

Til denne aktiviteten blir det lagd lærerveiledning, forarbeid og etterarbeid