Cerebrum Escape

Cerebrum Escape

Hjernen din er smart, men fungerer den egentlig optimalt i alle sammenhenger?

Kan hjernens struktur endres gjennom livet, og er det i det hele tatt mulig å konstruere en kunstig og operativ menneskelig hjerne?

Elevene blir invitert inn i en interaktiv digital fortelling hvor de må finne ut hvordan de kan rette opp en potensiell hjernefeil.

Elevene møter Cerebrum som viser seg å være deres egen hjerne. Hvordan kan bedre forståelse av hjernen bistå i å reparere feilen?

Elevene må bistå Cerebrum i å finne veien gjennom nevron-korridorer, minnerom og kontrollrom. Hva sier eldre hjerneforskning om hjernens kontroll over enkelte kroppsdeler, hva er nevroplastisitet og hvordan kan moderne forskning fra NMBU si oss noe om hjernen og fremtiden?

Dette “digitale Escape-rommet ” inviterer elevene til å komme med kreative løsninger basert på kunnskap de gjør seg gjennom oppdraget.

Til denne aktiviteten blir det lagd etterarbeid