Praktisk info, Ungforsk UiO 2020

***Påmeldingen er åpen***

Digitalt Ungforsk: Ved én registrering, melder ansvarlig faglærer sin klasse på et opplegg som gjennomføres i deres eget klasserom.

Forarbeid: Opplegget krever at læreren tar seg tid til å lese gjennom det på forhånd. Vanligvis har vi studenter og ansatte ved UiO som guider dere gjennom Ungforsk. Denne gangen ligger dette ansvaret på den enkelte lærer. 

Tidsbruk: Opplegget er estimert å vare i 3 timer, men lengden vil variere noe avhengig av hvor gode diskusjoner dere lykkes med å få til i klassen. Vi anbefaler at læreren tar en aktiv rolle i å skape gode samtaler. 

Nivå og læreplanmål: Ungforsk er beregnet på 10. klasse og VG1, og en rekke læreplanmål for disse klassetrinnene blir berørt gjennom opplegget. Mest overordnet handler opplegget om fornybar energi og trådløs kommunikasjon, som har fått mer plass i Fagfornyelsen.

Påmelding: Det er ingen plassbegrensing for digitalt Ungforsk 2020 ved UiO, og opplegget kan tas i bruk når som helst. Alt vi trenger fra dere, er lærerens e-postadresse så vi kan kommunisere med dere og få rede på hvor mange som tar i bruk opplegget.

Opplegget består av to deler:

  1. Dere blir kjent med den ferske kjemistudenten Zara og med Veronica som nettopp har levert master i fysikk. De to viser deg UiO og hva universitetet er. Så går vi for å bli kjent med forskningen og forskerne:
  2. Klassen velger mellom to ulike, interaktive spor:
    • Trådløs kommunikasjon, teknologi og elektromagnetisk stråling
    • Bærekraftig utvikling med fornybar energi: Batterier for fremtiden

Les mer her.

Påmeldingsskjema finner du her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.