UiO Kompetansemål 2020

Kompetansemål som berøres gjennom opplegget «Strålende teknologi»

10. trinn:

Naturfag

  • gi eksempler på dagsaktuell forskning og 

drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap (ny læreplan)

  • utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker (ny læreplan)

Matematikk

  • sammenlikne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, uttrykke slike tall på varierte måter og vurdere i hvilke situasjoner ulike representasjoner er formålstjenlige (gjeldende læreplan)
  • lage, løse og forklare likningssett knytte til praktiske situasjoner (ny læreplan)
  • gjøre overslag over og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetetthet og bruke og endre målestokk (gjeldende læreplan)

VG1:

Naturfag

  • forklare hovedprinsippene for trådløs kommunikasjon og gi eksempler på hva slik teknologi brukes til (ny læreplan)
  • utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper (ny læreplan)

Matematikk

  • vurdere, velge og bruke matematiske metoder og verktøy til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder og reflektere over, vurdere og presentere løsningene på en formålstjenlig måte (gjeldende læreplan)
  • omforme uttrykk og løse likninger, ulikheter og ligningssystem av første og andre grad og enkle ligninger med eksponential- og logaritmefunksjoner, både ved rekning og med digitale verktøy

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.