Ungforsk 2022

Ungforsk er en stor konferanse rettet mot elever i 10. klasse og VG1. I over 20 år har elever fra Oslo og Akershus/Viken fått muligheten til å besøke universitetscampusene for å treffe forskere og studenter som arbeider med realfag og teknologi. Målet med arrangementet er å vekke interesse for fagene og nysgjerrighet på hva forskning kan brukes til.

I 2022 arrangeres Ungforsk ved NMBU og UiO 28. og 29. september.

Mer informasjon og program kommer innen midten av juni.