Tema 3: Materialer og energi

Temaforelesing 3: Materialer og energi

Vi er på vei inn i det grønne skiftet. CO2-utslippene må ned, og den klimavennlige teknologien må bli mer effektiv. Ved UiO jobber forskere med å utvikle bedre materialer og mer miljøvennlig energi.

Forelesere: Anja Røyne, Johannes Skaar, Andreas Nakkerud og Mirna Porobic

Bærekraftig betong laget av bakterier
En betydelig del av verdens CO2-utslipp stammer fra betongproduksjon. Vi produserer mer betong enn vi gjør av alle andre materialer – til sammen. Om vi skal kunne fortsette å bygge uten å koke kloden, blir vi nødt til å finne helt nye måter å lage materialene våre på. Et alternativ er å bruke bioteknologi til å få bakterier til å lage betongen for oss. Kan biobetong være løsningen for fremtidens byggverk?
Med: Anja Røyne, fysikkforsker ved UiO

Hvordan Norge kan være Europas grønne batteri
– og hvordan økonomien i framtidas strømnett vil fungere.

Norge har stor tilgang på vannkraft, som gjør at det norske strømmarkedet kan fungere som et batteri for Nord-Europa. Dette kan vi tjene gode penger på. Men det at vi knytter oss nærmere resten av Europa fører også med seg nye utfordringer. Hvordan tjener Norge penger på å kjøpe og selge strøm? Hva skjer når et strømnett produserer for lite strøm, og hvordan hindrer vi strømbrudd? Hvordan kan de nye, «smarte» strømmålerne spare samfunnet for mange penger?
Med: Andreas Nakkerud, doktorgradsstipendiat ved Matematisk institutt, UiO

Energi – uten en tråd
Vi vil vise med demonstrasjoner hvordan elektristet og magnetisme virker. Og at energi kan overføres trådløst. Vil det snart bli sånn vi lader elbilen?
Med: Johannes Skaar, fysikkprofessor ved UiO

 

 

Relevante smågrupper:

  • Tørriscurling: Alt du kan gjøre med CO2!
  • Knallforelesning
  • Heftige grunnstoffer
  • Nanolab