Tema 3: Materialer og energi

Temaforelesing 3: Materialer og energi

Vi er på vei inn i det grønne skiftet. CO2-utslippene må ned, og den klimavennlige teknologien må bli mer effektiv. Ved UiO jobber forskere med å utvikle bedre materialer og mer miljøvennlig energi.

Forelesere: Anja Røyne, Johannes Skaar, Mirna Porobic

Relevante smågrupper:

  • Tørriscurling: Alt du kan gjøre med CO2!
  • Knallforelesning
  • Heftige grunnstoffer
  • Nanolab