UiO

***Påmeldingen åpner 3. september kl. 08:00***

Påmelding

Ved påmelding velger læreren tid for besøket samt aktivitet.
Det er tre besøkspuljer hver dag, og alle tre starter med et åpningsshow.
Siden det er begrenset kapasitet, bør du melde på klassen så raskt som mulig for å få ønsket pulje og aktivitet.

Dager og puljer

Onsdag 26. september 2018:

Pulje 1: 09:15 – 12:45 (Åpningsshow – Temaforelesning – Workshop – Lunsj)
Pulje 2: 10:15 – 13:30 (Åpningsshow – Temaforelesning – Lunsj – Workshop)
Pulje 3: 11:15 – 14:30 (Åpningsshow – Lunsj – Temaforelesning – Workshop)

Torsdag 27. september 2018:

Pulje 1: 09:15 – 12:45 (Åpningsshow – Temaforelesning – Workshop – Lunsj)
Pulje 2: 10:15 – 13:30 (Åpningsshow – Temaforelesning – Lunsj – Workshop)
Pulje 3: 11:15 – 14:30 (Åpningsshow – Lunsj – Temaforelesning – Workshop)

Arrangementet er gratis. Vi spanderer lunsj.