NMBU

Påmelding
Ved påmelding velger læreren tid for besøket og aktivitet. Det er to besøkspuljer hver dag, og begge starter med vitenshowet. Siden det er begrenset kapasitet (maks. 150 elever pr. pulje), bør en melde på klassen så raskt som mulig for å få ønsket aktivitet. 

 

Nedenfor velger du ønsket dag og aktivitet:
Tirsdag 19. september 2017
Pulje 1: Kl. 09.00 – 12.15 (Vitenshow – aktivitet – lunsj) (Fullt)
Pulje 2: Kl. 10.30 – 13.30 (Vitenshow – lunsj – aktivitet) (ledige plasser) 

Onsdag 20. september 2017:
Pulje 1: Kl. 09.00 – 12.15 (Vitenshow – aktivitet – lunsj) (Fullt)
Pulje 2: Kl. 10.30 – 13.30 (Vitenshow – lunsj – aktivitet) (Fullt)

Arrangementet er gratis. Vi spanderer lunsj.