NMBU

***Påmeldingen er nå åpnet***

 

Påmelding
Ved påmelding velger læreren tid for besøket og aktivitet. Det er to besøkspuljer hver dag, og begge starter med vitenshowet. Siden det er begrenset kapasitet (maks. 150 elever pr. pulje), bør en melde på klassen så raskt som mulig for å få ønsket aktivitet. 

Påmelding gjøres her.

Ved spørsmål angående påmelding;                                                                                                                                                                    kontakt Silje Kjenseth-Wynter på epost: silje.kjenseth-wynter@nmbu.no eller telefon 93 88 27 20.

 

Du kan velge mellom følgende dag og aktivitet:


Onsdag 26. september 2018
Pulje 1: Kl. 09.15 – 12.00 (Vitenshow – aktivitet – lunsj)
Pulje 2: Kl. 10.45 – 13.30 (Vitenshow – lunsj – aktivitet)

Torsdag 27. september 2018:
Pulje 1: Kl. 09.15 – 12.00 (Vitenshow – aktivitet – lunsj)
Pulje 2: Kl. 10.45 – 13.30 (Vitenshow – lunsj – aktivitet)

Arrangementet er gratis. Vi spanderer lunsj.