NMBU

***Påmeldingen åpner mandag 3. september kl. 08:00***

 

Påmelding
Ved påmelding velger læreren tid for besøket og aktivitet. Det er to besøkspuljer hver dag, og begge starter med vitenshowet. Siden det er begrenset kapasitet (maks. 150 elever pr. pulje), bør en melde på klassen så raskt som mulig for å få ønsket aktivitet. 

 

Nedenfor velger du ønsket dag og aktivitet:


Onsdag 26. september 2018
Pulje 1: Kl. 09.15 – 12.00 (Vitenshow – aktivitet – lunsj)
Pulje 2: Kl. 10.45 – 13.30 (Vitenshow – lunsj – aktivitet)

Torsdag 27. september 2018:
Pulje 1: Kl. 09.15 – 12.00 (Vitenshow – aktivitet – lunsj)
Pulje 2: Kl. 10.45 – 13.30 (Vitenshow – lunsj – aktivitet)

Arrangementet er gratis. Vi spanderer lunsj.