Påmelding NMBU

Hei!

Ansvarlig faglærer melder på en skoleklasse på 1 av 5 ulike aktiviteter, som alle foregår på Campus Ås. Oppstarttidspunktene man kan velge mellom er kl. 09.15 og 10.45. Arrangementet varer i ca. 3 timer, inkludert lunsj.

NB! Meld på én gruppe på inntil 30 elever (en skoleklasse) av gangen. Dersom du ønsker å melde på flere grupper må du melde på hver gruppe separat. Vi beklager ulempene det måtte medføre.

Hver skoleklasse får et program bestående av:

  • Et vitenshow
  • En aktivitet
  • Lunsj: dere får også en enkel lunsj. Lunsj serveres mellom 11:30–12:00, uavhengig av oppstartstidspunkt.

Vi tar utgangspunkt i at en klasse følge samme løp hele dagen, dersom dere ønsker å dele opp klassen, vennligst ta kontakt med oss per telefon eller e-post. Elevene skal alltid være i følge med en lærer.

Når NMBU har mottatt påmeldinger fra alle skoleklasser vil vi sende deg en epost som bekrefter plass og hvilken løype din klasse skal følge. Dette gjøres fortløpende i løpet av uke 37.

Påmeldingen er bindende.

Vitenshow

Vet du hva som skjer når noe eksploderer? Visste du at rottegift kan eksplodere? På NMBU kan du få være med når viten-pedagogen Sigurd utforsker vår eksplosive verden og stoffene vi lever med!

Aktiviteter og påmelding

Du kan velge blant aktivitetene listet opp nedenfor. Trykk på de ulike aktivitetene for å mer info. Under hver aktivitet kan du trykke på ønsket tidspunkt for å melde deg på Ungforsk 2018.

To Gryter

Kan du identifisere alle ingrediensene i en matrett? Hvor bærekraftig er egentlig maten vi spiser? I dette undervisningsopplegget vil elevenes kunnskap om mat, smak og bærekraft bli satt på en prøve! To gryter med ulikt innhold vil være utgangspunktet for læring om smak, bærekraft og næringsinnhold.

26. september: 09:15–12:00 10:45–13:30
27. september: 09:15–12:00 10:45–13:30

 

Vitensmak

I dette undervisningsopplegget vil elevene utforske hvordan sansene påvirker smak. Hvordan vil noe smake om man lukter noe helt annet? Må du se maten for å smake den? Hvilke smaker er vi kjent med fra oppveksten, og hva blir man vant til over tid? Elevene blir bedre kjent med det vitenskapelige faget sensorikk.

26. september: 09:15–12:00 10:45–13:30
27. september: 09:15–12:00 10:45–13:30

 

Grønn koding

I dette undervisningsopplegget vil elevene bli tatt med til NMBU sitt forsøksfjøs. Her vil de se hvordan moderne teknologi og forskning møter tradisjonell drift. Elevene får undersøkt vomma til kua, og de modige får et ekstra godt grep om kunnskapen de tilegner seg!

26. september: 09:15–12:00 10:45–13:30
27. september: 09:15–12:00 10:45–13:30

 

Fra grønt gress til hvit melk

Kan du identifisere alle ingrediensene i en matrett? Hvor bærekraftig er egentlig maten vi spiser? I dette undervisningsopplegget vil elevenes kunnskap om mat, smak og bærekraft bli satt på en prøve! To gryter med ulikt innhold vil være utgangspunktet for læring om smak, bærekraft og næringsinnhold.

26. september: 09:15–12:00 10:45–13:30
27. september: 09:15–12:00 10:45–13:30

 

Klimaspillet

Klimaspillet er et praktisk undervisningsopplegg om klima og fornybar energi. Caset i klimaspillet er å bygge en vindturbinpark i Norge. Elevene jobber tverrfaglig med emner som økonomi, teknologi, politikk og journalistikk. De blir utfordret til å ta stilling til ulike problemstillinger og se klima i et helhetsperspektiv.

26. september: 09:15–12:00 10:45–13:30
27. september: 09:15–12:00 10:45–13:30