NMBU

 

På Ungforsk NMBU kan du få oppleve realfag, teknologi og forskning på nært hold gjennom et spennende vitenshow og aktiviteter ledet av vitenpedagoger og studenter. I tillegg spanderer vi lunsj på idylliske Vitenparken i hjertet av Campus Ås. Hele arrangementet tar 3 timer pr. klasse og det blir to puljer pr. dag.

Hver skoleklasse får et program bestående av:

  • Et vitenshow
  • En aktivitet
  • Lunsj: dere får også en enkel lunsj

Hvert løp kjøres i to puljer med ulike starttidspunkter:

09:15-10:00 10:00-11:30 11:30
Pulje 1 Vitenshow Aktivitet Lunsj

 

10:45-11:30 11:30-12:00 12:00-13:30
Pulje 2 Vitenshow Lunsj Aktivitet

 

 

Vitenshow:

Vet du hva som skjer når noe eksploderer? Visste du at rottegift kan eksplodere? På NMBU kan du få være med når viten-pedagogen Sigurd utforsker vår eksplosive verden og stoffene vi lever med!

 

 

 

 

Aktiviteter:

To Gryter

Kan du identifisere alle ingrediensene i en matrett? Hvor bærekraftig er egentlig maten vi spiser? I dette undervisningsopplegget vil elevenes kunnskap om mat, smak og bærekraft bli satt på en prøve! To gryter med ulikt innhold vil være utgangspunktet for læring om smak, bærekraft og næringsinnhold.

 

Vitensmak

I dette undervisningsopplegget vil elevene utforske hvordan sansene påvirker smak. Hvordan vil noe smake om man lukter noe helt annet? Må du se maten for å smake den? Hvilke smaker er vi kjent med fra oppveksten, og hva blir man vant til over tid? Elevene blir bedre kjent med det vitenskapelige faget sensorikk.

 

 

Grønn koding

Hvordan kan man bruke koding og dagens mobile teknologi i et drivhus? I dette undervisningsopplegget vil elevene lære seg koding på microbits, og se på hvordan de kan bruke dette i undersøkelser av planter. Undervisningen vil foregå i Vitenparkens eget drivhus, med mange spennende planter!

 

 

Fra grønt gress til hvit melk

I dette undervisningsopplegget vil elevene bli tatt med til NMBU sitt forsøksfjøs. Her vil de se hvordan moderne teknologi og forskning møter tradisjonell drift. Elevene får undersøkt vomma til kua, og de modige får et ekstra godt grep om kunnskapen de tilegner seg!

 

Klimaspillet

Klimaspillet er et praktisk undervisningsopplegg om klima og fornybar energi. Caset i klimaspillet er å bygge en vindturbinpark i Norge. Elevene jobber tverrfaglig med emner som økonomi, teknologi, politikk og journalistikk. De blir utfordret til å ta stilling til ulike problemstillinger og se klima i et helhetsperspektiv.