Program – HiOA

Besøket på HiOA består av tre ulike programposter som klassen skal gjennom. Dette er vitenshow, en temaforelesing og en workshop. Dagen på HiOA starter med et felles vitenshow for alle de påmeldte klassene. Etter vitenshowet i P32 møter studentguider de ulike klassene. Studentguidene sørger for at klassen kommer seg til rett sted og rett tid gjennom dagen på HiOA.

Videre på programmet skal klassen delta i en valgt temaforelesning, hvor man får lære mer om et tema innen helse og teknologi. Deretter deltar klassen på en workshop. På workshopen får elevene prøve seg i praksis innen et naturvitenskapelig tema. Temaene ved HiOA er helseteknologi, fremtidens yrker og digital virkelighet.

Melder du deg på Ungforsk på HiOA, kan du velge mellom åtte temaforelesninger og ti workshops.

Påmeldingsfrist er utgått!

Ta kontakt med Ungforsk@hioa.no for spørsmål om påmelding.

Vitenshow

Roboten og du, en fare for fremtiden eller uendelige muligheter?

Elevene starter Ungforsk-dagen på HiOA med å delta på et vitenshow. Gjennom et interaktivt foredrag med engasjerende formidling, vil elevene få et innblikk i et spennende og fremtidsrettet tema innen teknologi.

Årets vitenshow tar for seg tematikken rundt en robotisert hverdag. Vi ser allerede at samfunnet er i full fart inn i en robotisert hverdag. Hva betyr dette for deg idag og imorgen? Vil en robotisert hverdag være en fare for fremtiden eller gi uendelige muligheter? Er dette kun viktig for dem som driver med teknologi?

I år ledes vitenshowet av Kyrre Begnum som er forsker og teknolog ved HiOA. Han vil sammen med elevene diskutere tematikken rundt en robotisert hverdag, og fortelle om hva man har i vente om noen år.

Temaforelesninger

 1. Hvorfor får noen multippel sklerose (MS)?
 2. Å snuble inn i realfagsverdenen
 3. Virtual Embodiment – how long until we are living in the Matrix (if we already aren’t)?
 4. Presentasjon av studiene på bygg og energiteknikk
 5. Hvordan lager du en hjerne- og muskelstyrt mekanisk arm?
 6. Hvordan forsker forskeren?
 7. Antibiotikaresistens – et av verdens største helseproblemer
 8. Hva foregår inne i hjernen under fysisk aktivitet?

Mer om temaforelesingene

Workshop

 1. 3D-modulering: Lag en digital prototype av et hus!
 2. 3D printing: Bygg din del i Minecraft og få den 3D-printet
 3. Hvordan teknologien har gjort oss til supermennesker – en date med fremtiden (programmering)
 4. Hvordan finne skjulte fingeravtrykk?
 5. Hva slags DNA finner man i frukt?
 6. Spillifisering av utdanning – kan man lære av spill?
 7. Hjernestyring av maskiner og roboter
 8. Biomimikk, avfallshåndtering og bærekraftig arkitektur
 9. Hva påvirker oss når vi snakker?
 10. Strømningsteknikk – hvordan flyter væsker og gasser gjennom et rør?

Mer om workshopene

Påmelding

Påmeldingen skjer klassevis og gjøres av lærerne ved den enkelte skole. Ved påmelding velger læreren tid for besøket og aktivitet. Det er tre besøkspuljer på HiOA hver dag:

 • Pulje 1: kl. 09.00-12.00 (vitenshow – temaforelesing – lunsj – workshop)
 • Pulje 2: kl. 10.00-13.15 (vitenshow – temaforelesing – lunsj – workshop)
 • Pulje 3: kl. 11.00- 14.30  (lunsj – vitenshow – temaforelesing – workshop)

Siden det er begrenset kapasitet per pulje, og noe ulikt utvalg av temaforelesninger/workshops, bør du melde på klassen så raskt som mulig for å få ønsket aktivitet.

Arrangementet er gratis. Vi spanderer lunsj.

Påmeldingsfrist er utgått!

Ta kontakt med Ungforsk@hioa.no for spørsmål om påmelding.