Vitensmak – mat og sanser!

Fotograf: Håkon Sparre, Lars Hopland

Sansene settes på prøve! Hva er smak? Hvilke sanser bruker man når man har en matopplevelse? Har syn og lukt noe å si for hvordan noe smaker, og hvordan går det egentlig an å lure hjernen?

Innenfor dette tilbudet blir elevene bedre kjent med det vitenskapelige faget sensorikk. De utfordres til å teste sine individuelle erfaringer knyttet til mat og sette ord på hvordan deres matopplevelser påvirkes av ulike faktorer. De vil også bli kjent med noen av de fysiologiske prosessene som utgjør kun en del av den helhetlige opplevelsen vi mennesker har rundt smak og mat.

På Vitenparkens matLab vil elevene få utføre forsøk og teste ut noen spesielle måter å lage mat på.

 

Tilbudet er forankret i kompetansemål i naturfag og mat og helse.

Ernæring og helse:

  • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene

Mat og forbruk:

  • undersøkje ulike matvarer med tanke på smaksopplevingar

 

Med studenter og pedagoger fra Vitenparken

 

Til påmelding