Grønt gras gir hvit melk

Foto: Knut Werner Alsén

NMBU er med på å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning. Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i våre kjente husdyr ku og/eller hest.

Elever som deltar får en innføring i arbeid og relevant forskning innenfor fagområdet og får økt kjennskap til kuas fordøyelsessystem, samt transport og omsetning av næringsstoffer.

Elevene får undersøke prøver fra vomma på kyr og studere drøvtyggerens mikroorganismer i mikroskop. Forskning rundt husdyrdrift og ulike typer for knyttes opp mot globale miljøspørsmål og analyseres i forhold til klimautfordringer og eventuelle klimatiltak.

 

Tilbudet er forankret i følgende kompetansemål:

Biologi 1,

Funksjon og tilpassing

  • samanlikne bygning og funksjon av organsystem hos ulike dyregrupper, med vekt på sirkulasjon, gassutveksling og utskiljing, sett i samanheng med tilpassing til ulike levevilkår

Biologi 2,

Den unge biologen

  • diskutere på eit fagleg grunnlag etiske utfordringar innanfor biologisk forsking
  • drøfte miljøutfordringar lokalt og globalt med utgangspunkt i biologisk kunnskap

 

Med studenter og pedagoger fra Vitenparken

 

Til påmelding