Grønn koding

Foto: Gisle Bjørneby

Hvordan kan man bruke koding og dagens mobile teknologi i et drivhus?

I dette undervisningsopplegget vil elevene lære seg koding på microbits, og se på hvordan de kan bruke dette i undersøkelser av planter. Undervisningen vil foregå i Vitenparkens eget drivhus, med mange spennende planter!

Elevene får en innføring i koding med microbit og windows PXT. Elevene kan velge mellom blokk-programmering eller javaskript. Elevenes evne til å tenke kreativt, logisk og nytt er i fokus!

 

Tilbudet er forankret i kompetansemål for teknologi i praksis

  • undersøkje teknologiske produkt og dei vala som er gjorde med omsyn til bruk, tekniske løysingar, funksjonalitet og design
  • forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær

 

Med studenter og pedagoger fra Vitenparken

 

Til påmelding