NorZymeD/Foods of Norway

Foto: Håkon Sparre

Kan vi leve av sagflis, trær, tang og tare i fremtiden? Ved NMBU skjer det banebrytende forskning som kan bidra til økt verdiskapning i Norge.

Enzymer finnes overalt i naturen der det finnes liv, og vi jakter nå på disse enzymene for å kunne utnytte jordas ressurser på en mye bedre måte enn det vi gjør i dag. Enzymer er proteiner som er i stand til å bryte ned blant annet trær, rekeskall, tang og tare til energirike molekyler som kan brukes til en rekke forskjellige formål, blant annet som mat til både dyr og mennesker.

Bli med på leting etter enzymene som gir ny verdi til tidligere oversette ressurser.

 

Tilbudet er forankret i kompetansemål for naturfag

  • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
  • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder

 

Til påmelding