Program – NMBU

Hva kan du oppleve på Ås?

Foto: Håkon Sparre

Besøket på NMBU starter med et spennende vitenshow i Vitenparken, sentralt på Campus Ås. Deretter går klassen til en aktivitet hvor elevene får prøve seg i praksis samtidig som de fordyper seg i et naturvitenskapelig tema. Temaene på NMBU er mat og sanser, klima og energi og miljø og innovasjon. Starttid for vitenshowene er kl. 9.00 og 10.30. Etter vitenshowet, går man til valgt aktivitet og avslutter med lunsj. Studentguider møter dere ved registrering og sørger for at klassen kommer til rett sted til rett tid.

 

Vitenshow med Sigurd – kjemiske reaksjoner, hvordan fungerer de?
Vitenshow handler om kjemiske reaksjoner og hva som kjennetegner en kjemisk reaksjon. Er alle forandringer som skjer når man blander noe tegn på en kjemisk reaksjon?

Sigurd tar elevene med på en spennende reise inn i kjemiens verden. Vi undersøker underlige reaksjoner, energioverføringer og eksplosjoner.

Sigurd Hunstad er pedagog ved Vitenparken og har lektorutdanning i realfag.

 

Andre aktiviteter
Etter vitenshowet får klassen velge blant fem ulike aktiviteter. Aktiviteten varer ca. halvannen time og elevene får her prøve seg i praksis som forskere på naturvitenskapelige problemstillinger. Hver aktivitet er begrenset til en klasse (maks 30 elever) av gangen.

Les mer om de ulike aktivitetene ved å trykke på lenkene nedenfor:

  1. Meltdown
  2. Vitensmak
  3. Grønn koding
  4. Grønt gras gir hvit melk
  5. NorZymeD/Foods of Norway

 

Praktisk informasjon
Påmeldingen skjer klassevis og gjøres av lærerne ved den enkelte skole. Ved påmelding velger læreren tid for besøket og aktivitet. Det er to besøkspuljer på Ås hver dag, og begge starter med vitenshowet:

Pulje 1: Kl. 9.00 – 12.15 (Vitenshow – aktivitet – lunsj)

Pulje 2: Kl. 10.30 – 13.30 (Vitenshow – lunsj – aktivitet)

Siden det er begrenset kapasitet (maks. 150 elever pr. pulje), bør en melde på klassen så raskt som mulig for å få ønsket aktivitet.

Arrangementet er gratis. Vi spanderer lunsj.