Velkommen til Ungforsk 2017

19. og 20. september 2017 arrangeres Ungforsk for 21. gang i Norge. I år kan man velge mellom aktiviteter på Høgskolen i Oslo og Akershus eller Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet. Henholdsvis i Pilestredet, Oslo og på Ås.

Ungforsk arrangeres årlig for 10.klasse og VG1 elever i tilknytning Forskningsdagene. I år arrangeres Ungforsk den 19. og 20. september ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, henholdsvis i Pilestredet, Oslo og på Ås.
Gjennom deltakelse i forelesinger og workshops får skoleklassene oppleve hvordan naturvitenskapene kan være med på å løse noen av fremtidens utfordringer.
Arrangementet er gratis og varer i ca. tre timer for hver skoleklasse.

Temaet for Ungforsk 2017 er VERDIER
Forskningsdagene 2017 vil sette fokus på verdiskaping, verdikjeder og verdisetting i alle mulige betydninger, gjennom å synliggjøre forskning på verdier og forskningens egenverdi.

  • Hvordan kan vi finne – eller skape nye ressurser i dag og gjøre dem

    om til verdier?

  • Hvem bidrar til verdiskaping og hvem tjener på den?

Program:
Gjennom engasjerende formidling og aktiviteter ønsker vi å skape
nysgjerrighet og interesse for helse-, natur-, teknologi- og realfag.
Dagen på HiOA og NMBU vil bestå av ulike aktiviteter innen følgende
temaområder;

  • Helseteknologi

  • Fremtidens yrker

  • Mat og sanser

  • Digital virkelighet

  • Klima og energi

  • Miljø og innovasjon